Financiering

Onze zorg en begeleiding wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zowel in natura als in PGB.

PGB
PGB staat voor Persoons Gebonden Budget, geld waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Om ervoor in aanmerking te komen, moet er een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg ( voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen).

Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, de vereniging voor mensen met een PGB of zorgbelang Fryslan.

Zorg in natura
Als je kiest voor zorg in natura, bepaalt het zorgkantoor waar je de dagbesteding moet inkopen. Dit kan alleen bij instellingen die een AWBZ erkenning hebben. Wij hebben geen AWBZ erkenning, maar mensen kunnen wel via een instelling bij ons geplaatst worden.  

 


HI-Totaalzorg
Vaart Zuidzijde 50
8426 AE APPELSCHA
www.hi-totaalzorg.nl
info@hi-totaalzorg.nl