Stages

We bieden stageplekken aan studenten die een MBO niveau 4 opleiding volgen
(Persoonlijk) Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Als stagiair leer je bij ons wat de taak in het dagelijks leven is als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Je ondersteunt cliënten van alle leeftijden met meervoudige problematiek.
Bijvoorbeeld mensen met psychische problemen of een verslaving. De cliënten hebben ondersteuning nodig bij hun dagelijkse bezigheden en het functioneren in de samenleving.

Als begeleider ben je in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen.

Jij helpt ze om hun eigen kracht te versterken en zichzelf zo goed mogelijk te redden. Je maakt een plan van aanpak met afspraken over persoonlijke verzorging, wonen, werken, vrije tijd.

Belangrijk om te weten:
Tijdens je stage werk je dezelfde diensten als je collega’s. Dit kan betekenen dat je onregelmatige diensten draait: dag-, avond en weekenddiensten.

Interesse in een stageplek bij HI-Totaalzorg? Stuur dan je motivatie naar
info@hi-totaalzorg.nl en misschien loop jij je stage bij HI-Totaalzorg. 

HI-Totaalzorg is een erkend SBB leerbedrijf.


HI-Totaalzorg
Vaart Zuidzijde 50
8426 AE APPELSCHA
www.hi-totaalzorg.nl
info@hi-totaalzorg.nl