Groene dagbesteding

Groene dagbesteding

Er vormt zich als het ware een tuingroep: een groep bewoners en begeleiders
die verantwoordelijk zijn voor het tuinonderhoud.
De cliënten onderhouden onder begeleiding van een begeleider zelf de tuin
en hebben op deze wijze een plezierige en zinvolle dagbesteding.

De groenwerkzaamheden bestaan onder andere uit;

  • Onderhouden van de moestuin (grondbewerking, zaaien, wieden, oogsten van groenten, plukken van bloemen, spitten)
  • Werken in de tuinkas
  • Groenonderhoud op het terrein van de Koningshoeve en derden zoals snoeien, grasmaaien, onkruid wieden
  • Hand- en spandiensten, zoals o.a. het verzetten van de draden.

Benieuwd of HI-Totaalzorg ook bij het onderhoud van uw tuin ingezet kan worden?
Neem contact met ons op via info@hi-totaalzorg

 


HI-Totaalzorg
Vaart Zuidzijde 50
8426 AE APPELSCHA
www.hi-totaalzorg.nl
info@hi-totaalzorg.nl