Klachten

HI-Totaalzorg doet er alles aan om de beste zorgverlening aan cliënten te bieden. Klachten geven ons de kans om samen naar een oplossing te zoeken en onze kwaliteit verder te verbeteren. Wij horen het dan ook graag als een cliënt of diens vertegenwoordiger niet tevreden is. Bij iedere klacht zullen we op zoek gaan naar een oplossing. Om rechtstreeks bij HI-Totaalzorg een klacht in te dienen kunt een email sturen naar info@hi-totaalzorg.nl HI-Totaalzorg kent een klachtenregeling voor haar cliënten en heeft daarnaast een externe klachtencommissie via Quasir. Ook klachtbemiddeling kan via Quasir.

Bij wie kunt u terecht als u niet tevreden bent?

  1. Zelf in gesprek gaan met de betreffende medewerker en/of manager
  2. Klachtopvang door de cliëntenvertrouwenspersoon of klachtenbemiddeling via Quasir: Mevrouw S. van Dijk, coordinator van de klachtenbemiddeling: bereikbaar via de klachtenbemiddelingstelefoon: 06-48445538
  3. Klachtbehandeling door de klachtencommissie voor cliënten:

Klachten voor de klachtencommissie moeten schriftelijk worden ingediend;

Het adres is:
Onafhankelijke Klachtencommissie Quasir
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA MEPPEL

Voor meer informatie verwijzen u naar www.qausir.nl 


HI-Totaalzorg
Vaart Zuidzijde 50
8426 AE APPELSCHA
www.hi-totaalzorg.nl
info@hi-totaalzorg.nl