Klachten

HI-Totaalzorg doet er alles aan om de beste zorgverlening aan cliënten te bieden. Klachten geven ons de kans om samen naar een oplossing te zoeken en onze kwaliteit verder te verbeteren.
Wij horen het dan ook graag als een cliënt of diens vertegenwoordiger niet tevreden is. Bij iedere klacht zullen we op zoek gaan naar een oplossing. De directie is het eerste aanspreekpunt wanneer een cliënt of diens vertegenwoordiger niet tevreden is. Bij iedere klacht gaan zij op zoek naar een oplossing.

Om rechtstreeks bij HI-Totaalzorg een klacht in te dienen, kunt een email sturen naar
info@hi-totaalzorg.nl t.a.v. Dhr. H. Geertsma of Mevr. I. van Sleen. HI-Totaalzorg heeft een externe klachtenfunctionaris op afroep via Quasir.

Bij wie kunt u terecht als u niet tevreden bent?

  • Zelf in gesprek gaan met de betreffende medewerker en/of directie
  • Klachtenfunctionaris op afroep via Quasir:
    Mevrouw L. Boon, bereikbaar op: 06-48445538
    e-mailadres: bemiddeling@quasir.nl
    Klik hier voor de contactgegevens van Quasir


Stichting Zorggeschil
Het kan voorkomen dat naar uw mening, uw klacht nog niet is opgelost.

Uw klacht is dan ‘een geschil’ geworden. Als zorgverlener zijn wij volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017 verplicht om aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

HI-Totaalzorg heeft zich daarbij aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Uitgebreide informatie kunt u terug vinden op www.zorggeschil.nl


HI-Totaalzorg
Vaart Zuidzijde 50
8426 AE APPELSCHA
www.hi-totaalzorg.nl
info@hi-totaalzorg.nl