5 jaar HI-Totaalzorg (2019)

1 april 2014 openden Hedzer Geertsma en Irma van Sleen officieel de deuren van de woonlocatie aan de Vaart Zuidzijde in Appelscha. HI-Totaalzorg, groot in kleinschalig, was daarmee een feit.
12 september 2017 was er een feestelijke opening in Wolvega, de 2de woonlocatie van HI-Totaalzorg. Het openingswoord werd gedaan door de burgemeester van Weststellingwerf, de heer Van de Nadort.

Op 1 april 2019 5 jaar HI-Totaalzorg! Dit werd gevierd met alle cliënten, deelnemers en personeelsleden. Op zaterdag 15 juni 2019 was er een feestelijke zomermarkt waarbij familie, samenwerkende instanties en belangstellende in grote getale een kijkje kwamen nemen.

Anno 2021 is HI-Totaalzorg nog steeds Groot in Kleinschaligheid. Alle  appartementen op beide locaties zijn allemaal bewoond, is de dagbesteding gegroeid met externe deelnemers en is de Ambulante Zorg ook aan het groeien binnen de organisatie.


HI-Totaalzorg
Vaart Zuidzijde 50
8426 AE APPELSCHA
www.hi-totaalzorg.nl
info@hi-totaalzorg.nl