Hoe werken wij?

Hi-Totaalzorg biedt zorg en begeleiding binnen Wonen en Dagbesteding. Een uniek aanbod waarbij wij de volgende uitgangspunten hanteren:

Altijd een persoonlijke relatie.
Hedzer Geertsma en Irma van Sleen vormen de drijvende kracht achter HI-Totaalzorg. In samenwerking met hun team, werken zij aan een warme en persoonlijke relatie met de bewoners, gasten, familie en mantelzorgers.

Zorg en begeleiding door professionals.
HI-Totaalzorg biedt begeleiding aan diverse doelgroepen. Om de kwaliteit van zorg en begeleiding optimaal te houden, hebben wij een team van gediplomeerde professionals in dienst die de benodigde kennis en know-how bezitten. Onze medewerkers zijn daarnaast ook allemaal in het bezit van het BHV-diploma en dus gecertificeerd bedrijfshulpverleners. Ook is HI-Totaalzorg een ‘erkend leerbedrijf’.

Samenwerking met partners versterkt ons.
Onze organisatie is gecontracteerd door de gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland en maakt onderdeel uit van de keten. HI-Totaalzorg werkt bijvoorbeeld nauw samen met het gebiedsteam van de gecontracteerde gemeentes.  

Met certificering is kwaliteit gewaarborgd! 
HI-Totaalzorg is een gecertificeerd bedrijf. Het certificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. 

 


HI-Totaalzorg
Vaart Zuidzijde 50
8426 AE APPELSCHA
www.hi-totaalzorg.nl
info@hi-totaalzorg.nl