Privacyverklaring

Disclaimer en privacy
De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie niet (meer) correct is. HI-Totaalzorg is echter niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van onjuiste informatie op deze site. Met name links naar websites van derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van HI-Totaalzorg.

Privacy
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is HI-Totaalzorg verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking
HI-Totaalzorg registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan HI-Totaalzorg de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina´s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies worden alleen gebruikt om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren en hiermee de website te kunnen verbeteren. Dit is anoniem; uw naam, adres,
e-mailadres en dergelijke worden niet geregistreerd. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Eigendom
Het materiaal op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, downloadable bestanden, etc.) is eigendom van HI-Totaalzorg, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden.

Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden opgeslagen, gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van HI-Totaalzorg.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. We adviseren u dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om te zien of u de juiste versie hebt. Deze verklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.  


HI-Totaalzorg
Vaart Zuidzijde 50
8426 AE APPELSCHA
www.hi-totaalzorg.nl
info@hi-totaalzorg.nl