Werken bij

HI-Totaalzorg is een kleinschalige organisatie met twee locaties.  Wij willen ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling en bevordering van de zelfstandigheid van onze cliënten met een verstandelijke beperking of licht psychiatrische aandoeningen.

Bij HI-Totaalzorg veroordelen we niemand. Ook overvragen we niet. Liever denken we in kansen en mogelijkheden, zodat eenieder zijn talenten en kwaliteiten optimaal kan ontwikkelen. Vanuit die positief-realistische visie bieden we 24-uurszorg aan deze kwetsbare doelgroep.

HI-Totaalzorg biedt hulp in een veilige, gastvrije omgeving. In de vorm van een duidelijk dagprogramma, gebaseerd op persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden van elke cliënt.

Onze werkbegeleiding is er mede op gericht iets terug te doen voor de samenleving. Belangrijke pijlers hiervan zijn: het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het bieden van een betekenisvolle daginvulling en anders kijken naar probleemgedrag.

 


HI-Totaalzorg
Vaart Zuidzijde 50
8426 AE APPELSCHA
www.hi-totaalzorg.nl
info@hi-totaalzorg.nl